Příběhy

Příběhy rodin, ve kterých rodinná konference pomohla zvládnout obtížnou situaci a najít včas řešení.

Rodinná konference pro rodinu Honzy

Latu zkontaktovala pracovnice OSPOD s žádostí o uspořádání rodinné konference pro rodinu jedenáctiletého Honzy. V té době zbývalo šest týdnů do propuštění Honzy z opakované hospitalizace na psychiatrii. Podle slov sociální pracovnice bylo pro matku Honzy obtížně zvládat jeho specifické výchovné problémy. Rodina zároveň neměla stabilně zajištěné bydlení. Pokud by se situace nezměnila, bylo v uvažování pracovnice OSPOD i umístění Honzy do ústavní péče.

Pracovnice OSPOD  viděla příležitost pro zlepšení situace v oživení rodinných vazeb v rámci širší rodiny, zejména ze strany Honzova otce. Matka s uspořádáním rodinné konference souhlasila. Otázka rodinné konference, kterou pracovnice OSPOD rodině položila, zněla „Jak rodina zajistí péči o Honzu po jeho propuštění z psychiatrie?“

Příprava rodinné konference

Koordinátorka rodinné konference nejprve zkontaktovala matku Honzy. Vysvětlila, jak celý proces probíhá a získala kontakty i na další členy Honzovy rodiny. S matkou se domluvila, že tyto rodinné příslušníky kontaktuje a informuje je, že se jim koordinátorka rodinné konference ozve. Koordinátorka celkem oslovila 11 členů rodiny a blízkých (Honzova otce, prarodiče a další příbuzné z obou stran rodičů). Všichni pozvání přijali a přislíbili účast.

Koordinátorka v průběhu přípravy rodinné konference rozkryla komplikované rodinné vztahy mezi babičkou ze strany otce a její snachou – manželkou strýce. Zpočátku, se obě dámy nechtěly zúčastnit žádného setkání, kde by se mohly potkat. O to větším překvapením pro koordinátorku bylo, když ji v rámci finální domluvy termínu rodinné konference obě ženy oznámily, že na konferenci přijedou obě dokonce společným autem.  V průběhu přípravy rodinné konference se koordinátorka dozvídala o velkých obavách Honzovy matky z konfliktu se svou matkou, Honzovou babičkou. Na otázku koordinátorky, co může udělat pro to, aby se na rodinné konferenci cítila bezpečně, odpověděla, že by byla ráda, aby její matka na setkání nezvyšovala hlas. Koordinátorka s babičkou tuto prosbu projednala a ta slíbila, že se pokusí udělat vše proto, aby dokázala jednat klidně. Toto pravidlo si následně rodina připojila i k dalším pravidlům rodinné konference – nikdo z účastníků rodinné konference nebude zvyšovat hlas nebo křičet.

Na rodinném setkání

Zahájení rodinné konference proběhlo představením všech účastníků. Přítomný byl samozřejmě i Honza, ale z pracovních důvodů se omluvil otec Honzy a jeho strýc z matčiny strany. Pracovnice OSPOD krátce shrnula situaci a uvedla, že pokud rodina nevytvoří bezpečný plán, který by odpovídal na její otázku, bude muset zvážit návrh na umístění Honzy do dětského domova. Koordinátorka znovu zrekapitulovala pravidla a průběh setkání, otázku rodinné konference a formu, jakou by měla rodina odpověď zpracovat a vytvořit tak Plán rodiny. Poté  koordinátorka s pracovnicí OSPOD opustily místnost a nechaly rodinu jednat.

Rodinný plán

V průběhu soukromého času rodiny si koordinátorka všimla, že matka z místnosti několikrát odešla a zase se vrátila. Nicméně zhruba po hodině a půl přišla Honzova teta a oznámila koordinátorce, že plán je hotový. V plánu rodina popsala, že do doby, než se stabilizuje situace ohledně bydlení Honzovy matky, bude Honza bydlet u strýce a tety z otcovy strany. Strýc mu zařídí přestup do školy, volný čas Honzy o víkendu částečně obstarají prarodiče nebo bratranec. Plán se dotýkal i finančního zajištění Honzy a popisoval postup, jakým budou rodiče Honzy strýcovi přispívat. Současně plán popisoval i domluvu na kontaktech Honzy s matkou i bratrem. Na závěr rodina stvrdila plán svými podpisy. V této podobě byl plán předán pracovnici OSPOD, která plán schválila a současně si domluvila další konzultaci s Honzovým strýcem a jeho manželkou, z důvodu dořešení potřebných formalit.

Tímto setkáním bylo svolání rodinné konference ukončeno. Rodina hodnotila setkání jako přínosné a někteří účastníci se dokonce podivovali nad relativně klidným průběhem a schopností dohodnout se.

Zjistěte více o rodinných konferencích přímo z rozhovorů s našimi pracovníky, najdete je v online knihovně.