LATA Centrum rodinných konferencí

Aby rodiny uměly spojit síly, když je to potřeba

Pomáháme rodinám zapojit své blízké, setkat se a společně přijít na řešení obtížné rodinné situace. Nabízíme spolupráci organizacím i institucím státní správy a usilujeme o to, aby se rodinné konference staly běžně užívanou metodou sociální práce.