Pro rodinu

Obtížnou životní situaci vám může pomoci zvládnout rodinná konference.

Jaká je vaše odpověď na následující otázky:

Nachází se vaše rodina v náročné životní situaci?
Víte, že by vám mohli pomoci vaši blízcí, ale nevíte jak je zapojit?
Chcete, aby rozhodování o péči a výchově vašeho dítěte bylo v rukou vaší rodiny?
Jste máma, táta, babička, děda nebo kdokoliv jiný a máte starost o dítě ve vaší rodině?

Jestli jste si odpověděli na některou z otázek „ano“, ozvěte se nám. Probereme s vámi vaši situaci a její řešení za pomoci rodinné konference.

Jak probíhá příprava rodinné konference

Dříve než se začne rodinná konference připravovat musí si její zadavatel položit otázku, na kterou účastníci konference hledají odpověď. Zadavatelem konference může být rodič nebo jiný člen rodiny. Může to ale být také učitel, psycholog, pracovník OSPOD nebo soud.

S přípravou setkání pomáhá koordinátor, který osloví všechny zainteresované osoby a vysvětlí jim smysl tohoto setkání i to, jak bude setkání probíhat. V den konání se všichni účastníci sejdou na neutrálním místě. Koordinátor, případně sociální pracovníci vysvětlí v úvodu, jak vše bude probíhat a odpovědí na případné dotazy. Poté účastníci Rodinné konference zůstanou sami a pokračují dál v jednání. V tomto momentě začíná vznikat plán rodiny, který je písemným shrnutím navržených řešení.

Zkušenosti účastníků rodinných konferencí

„Líbilo se mi, že jsme díky rodinné konferenci dospěli k písemnému stanovení dohody.“

„Nejvíc jsem ocenil, že v rámci konference probíhá přímý rozhovor všech přítomných. Je to společná práce, která za to stojí.“

„Oceňuji dobrou přípravu – dost se toho podařilo!“

„Líbila se mi srozumitelnost koordinátorky, která mi umožnila vytvořit si jasnou představu, co nás čeká a jak bude konference probíhat.“

„Líbila se mi ta volnost. Nikdo není k ničemu nucen.“

Jak s přípravou rodinné konference začít?

Je třeba vyplnit online formulář Žádosti o rodinnou konferenci. Najdete jej nahoře na této stránce.
Pokud chcete vaší situaci nejprve konzultovat, i tak se nám ozvěte. Kolegyně Alice Kunešová s vámi probere všechny vaše otázky.