Vzdělávání

Akreditované i neakreditované vzdělávání pro veřejnost, odborníky i organizace.  Své zkušenosti předáváme dál a vzděláváme zájemce v této metodě práce s ohroženými rodinami. Rodinná konference je přístup k rodinám, který respektuje a zdůrazňuje právo (i povinnost) rozhodovat o způsobu řešení situace dítěte v rodině. Cílem tohoto přístupu je oživit potenciál přirozené sociální sítě  kolem dítěte a dát rodině možnost chopit se zodpovědnosti, rozhodovat a zvýšit tak motivaci a sebedůvěru rodiny v této zodpovědnosti obstát.