Pro odborníky

Připravujeme a realizujeme rodinné konference a poskytujeme konzultace a metodickou podporu odborníkům, kteří chtějí metodu rodinných konferencí využívat.

Prvním krokem je promluvit si s rodinou o možnosti uspořádat rodinnou konferenci. Někdy jednou nestačí, nebojte se nabídku zopakovat. Pokud rodina, se kterou pracujete, projevila zájem nebo ochotu o rodinné konferenci přemýšlet, kontaktujte Petru Pfaurovou, vedoucí Centra rodinných konferencí Lata. Informuje vás o naší aktuální kapacitě a o tom, jaké další kroky je třeba podniknout.

Neváhejte se nám ozvat také pokud

  • víte o konkrétní rodině, které byste rádi nabídli možnost uspořádat rodinnou konferenci, ale nevíte jak na to.
  • nejste si jisti, že situaci, kterou rodina řeší, je vhodné podpořit prostřednictvím rodinné konference.
  • nevít si rady s tvorbou otázky pro rodinnou konferenci.
  • potřebujete metodickou podporu pro sebe nebo své kolegy.
  • připravujete rodinnou konferenci, je to náročné a nemáte se kde poradit.

V případě, že budeme připravovat a realizovat rodinnou konferenci s rodinou, se kterou spolupracujete, budete od nás mít průběžně zprávy o tom, jak příprava rodinné konference pod naší taktovkou probíhá. Vzájemná informovanost je pro nás základním principem dobré spolupráce.

Jaké jsou zpětné vazby od zadavatelů rodinných konferencí?

„Členové rodiny, blízcí dítěte, i dítě samotné, byli na setkání připraveni ze strany p. koordinátorky. Podařilo se k účasti na RK přesvědčit mnoho osob, které mohou do budoucna podpořit dítě i oba rodiče. Opravdu oceňuji úsilí paní koordinátorky.“

„Plán, který si rodina vytvořila, je podle mě přesně to, co bylo potřeba v současné situaci nastavit. Základní věci, o kterých byly stále častěji dohady, ale které jsou nyní napsané a všem jasné.“

„RK byla podle mého názoru pro rodinu přínosem. Rodina a blízcí byli na setkání a proces sestavení plánu předem připraveni, a to ze strany Laty a nezávislé koordinátorky. Společně jednali o povinnostech rodičů v rámci rodičovské odpovědnosti, ujasnili si současnou situaci dítěte a možnosti podpory dítěte i obou rodičů do budoucna.“

„Rodina má plán, na který je možné později v případě neshod odkázat, přestože není právně vymahatelný. Má jinou váhu, než dohoda, kterou by př. sepsali na OSPOD. Dalším přínosem bylo setkání i těch lidí, kteří o sobě vědí, ale neznají se nebo nevídají a mohli si tak o sobě vzájemně vytvořit i jiný obrázek, než měli doteď, případně se mohli prostě jen seznámit. To sám zmínil i jeden člen rodiny. Pokud se rodina plánu bude nebo nebude držet je na nich, ale měli příležitost si to dojednat sami, což může být pro ně i dobrá zkušenost do budoucna.“

„Ocenila jsem opakované konzultace, možnost ujasnit si vhodnost RK v konkrétní situaci rodiny, svou účast v procesu RK a zvl. pomoc při formulaci otázky pro rodinu. Pracovnice Laty byla vždy velmi vstřícná.“

„Byla jsem ráda za osobní setkání vzhledem k tomu, že rodinné konference u nás ještě zavedené příliš nejsou a tak nevím, kde mohou být prospěšné. Pokud by bylo cokoliv potřeba dojednat, věděla jsem, že se mohu ozvat. Také jsem velmi ocenila, že osobní setkání proběhlo na našem pracovišti.“