Co je rodinná konference

Rodinná konference je přístup k rodinám, který respektuje a zdůrazňuje právo (i povinnost) rozhodovat o způsobu řešení situace dítěte v rodině s cílem aktivizovat potenciál přirozené sociální sítě kolem dítěte. Rodinná konference dává rodině možnost se znovu chopit zodpovědnosti, dává jí možnost rozhodovat a zvyšuje motivaci a sebedůvěru rodiny v této zodpovědnosti obstát.