Popis metody

Rodinná konference je setkání rodiny, blízkých, příbuzných, ale třeba i přátel, jehož cílem je se společně dobrat toho nejlepšího řešení situace dítěte nebo rodiny.

Rodinnou konferenci pomáhá rodině organizovat nezávislý a nestranný koordinátor. Jeho úkolem je každého účastníka připravit na setkání tak, aby se mohla vzniknout dohoda a bylo nalezeno potřebné řešení. Koordinátor do řešení nijak nezasahuje!
Na počátku celé přípravy pokládá zadavatel rodinné konference otázku, na kterou účastníci konference hledají odpověď. Tato odpověď je dohoda v podobě plánu, který písemně zachycuje navržené postupy a řešení. Tento plán je pak užitečným podkladem zejména pro jednání s OSPOD či soudy.
Příprava rodinné konference trvá 1 – 2 měsíce, délka samotného setkání se může lišit, ale jde zpravidla o 2 – 4 hodiny.

Samotné setkání probíhá na neutrálním místě podle dohody s rodinou a blízkými a má tři části:
1) v první části je přítomna rodina a její nejbližší, koordinátor konference, zadavatel a eventuálně další odborníci, jejichž úkolem je pouze informovat rodinu o svých službách (např. právník, terapeut).
2) V druhé části již rodina samostatně pracuje na zadání rodinné konference a tvoří dohodu ve formě písemného plánu.
3) Ve třetí části pak dochází ke schválení plánu a rozloučení. Zde je opět přítomen koordinátor a popřípadě i zadavatel.

Ovšem i přesto je účast i příprava rodinné konference založena zcela na dobrovolném zapojení všech.
Centrum rodinných konferencí Lata organizuje rodinné konference pro rodiny ZDARMA.

Zadavatelem rodinné konference může být rodič či jiný člen rodiny nebo blízký dítěte, pracovník školy, neziskové organizace, psycholog, pracovník OSPOD nebo i soud. Administrátor především komunikuje se zadavatelem, pomáhá definovat otázku rodinné konference a vede a podporuje koordinátora v průběhu přípravy rodinné konference.Koordinátor pomáhá rodině s přípravou rodinné konference (se stanovením termínu, místa atd.), informuje všechny účastníky o otázce a cílech rodinné konference. Odborníci jsou lidé z různých oblastí (právo, psychologie atd.), kteří přicházejí na rodinnou konferenci s nabídkou svých služeb nebo za účelem předání odborných informací, které účastníci potřebují znát pro tvorbu plán.

 

 

Spravovat souhlas s cookies

Tyto webové stránky používají soubory cookies s cílem vylepšení uživatelského prostředí, zobrazení přizpůsobeného obsahu a reklam, analýzy návštěvnosti webových stránek a zjištění zdroje návštěvnosti.

Ochrana osobních údajů