Otevřené kurzy

Zpět

1) Rodinné konference jako způsob práce s rodinou  24.5. 2019 od 9:00 do 15:00
(délka 6 vyučovacích hodin, min. počet účastníků 6, maximální 12 osob)

Kde: v sídle organizace Lata – programy pro mládež a rodinu, z.ú., Senovážné nám. 24, v 6. patro

Přihlášku prosím zasílejte přes formulář uložený zde. Je to přihláška níže na stránce.

Anotace kurzu
Cílem kurzu je představit účastníkům rodinné konference (dále jen „RK“) jako způsob práce s ohroženými rodinami. Kurz vypovídá komplexně o průběhu přípravy a realizace RK, představuje aktéry, kteří jsou v celém procesu zapojeni a popisuje výhody i nevýhody této metody. Kurz zohledňuje aktuality z praxe RK v ČR.

Profil absolventa
Absolventi kurzu získají základní přehled o historii a principech RK, seznámí se s rolemi všech aktérů, kteří jsou v procesu rodinných zapojení a dozví se, jak celý proces přípravy konference probíhá. Součástí kurzu je i praktická část, jejímž cílem je diskutovat případné „otazníky“, se kterými mohou účastníci přicházet. Absolventi mají základní povědomí o využití této metody v praxi.

Cena kurzu je 1 200 Kč.

2)  Jak zadat přípravu rodinné konference?
(délka 6 vyučovacích hodin, min. počet účastníků 6, maximální 12)

Anotace kurzu
Cílem kurzu je seznámit účastníky s tím, jakým způsobem lze využít metodu rodinných konferencí (dále jen „RK“) v rámci práce s ohroženými rodinami. Kurz je zaměřen na popis role zadavatele RK a připravuje účastníky na průběh přípravy a realizace RK i na další práci s plánem rodiny, který na RK vzniká. Kurz předpokládá základní znalosti účastníků o metodě RK.

Profil absolventa
Absolventi jsou schopni nabídnout rodině RK, vysvětlit výhody a nevýhody a zodpovědět případné základní otázky. Absolventi se dozvědí, jak vytvořit otázku na RK, jak zadat realizaci RK administrátorovi. Dále rozumí roli zadavatele v rámci přítomnosti na rodinném setkání a ví, jak pracovat s vytvořeným plánem rodiny.

Platební podmínky: Účastnický poplatek uhradíte bankovním převodem na náš účet číslo 2600370768/2010, na základě faktury, kterou Vám pošleme v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce.

Storno podmínky: Vaše přihlášení na kurz se v momentě odeslání přihlášky stává závazným.
Z kurzů se můžete odhlásit zasláním e-mailu na adresu info@lata.cz. Odhlášení z kurzu bez storno poplatku lze provést nejpozději do deseti kalendářních dnů před konáním objednaného kurzu. V tom případě vám bude poplatek vrácen v plné výši. Zrušíte-li svou účast na kurzu později než deset kalendářních dnů před jeho konáním, popřípadě se kurzu vůbec nezúčastníte, bude vám účtován storno poplatek ve výši 100 % ceny kurzu. Pokud se z jakýchkoliv důvodů náhle nemůžete kurzu zúčastnit, máte ještě možnost poslat za sebe náhradníka/náhradnici.

 

Přihláška na kurz rodinné konference Lata

Odesláním této přihlášky na e-mail info@lata.cz se závazně přihlašuji na kurz

vyžadované informace jsou označeny *

Fakturační adresa

Informace