Příběhy

Zpět

Rodinná konference pro rodinu Honzy

Latu zkontaktovala pracovnice OSPOD s žádostí o uspořádání rodinné konference pro rodinu jedenáctiletého Honzy. Honza byl v té době už po několikáté hospitalizovaný na psychiatrii a jeho propuštění mělo proběhnout zhruba do šesti týdnů. Podle slov sociální pracovnice Honzova matka obtížně zvládala Honzovy specifické výchovné problémy, často docházelo ke konfliktům Honzy s jeho starším bratrem a současně neměla rodina stabilně zajištěné bydlení. Pokud by se situace v rodině nezměnila, bylo v uvažování pracovnice OSPOD i umístění Honzy do ústavní péče.

Pracovnice OSPOD  viděla možnost podpory v aktivizaci širší rodiny, zejména rodiny Honzova otce, což byl první důvod, proč nabídla Honzově matce uspořádání rodinné konference. Matka s uspořádáním souhlasila. Otázka rodinné konference, kterou pracovnice OSPOD rodině položila, zněla „Jak rodina zajistí péči o Honzu po jeho propuštění z psychiatrie?“ Přípravy rodinné konference se ujala koordinátorka, která nejprve zkontaktovala matku Honzy a podrobněji jí vysvětlila, jak celý proces probíhá a získala kontakty i na některé další členy Honzovy rodiny. S matkou se domluvila, že tyto rodinné příslušníky zkontaktuje a informuje je, že se jim koordinátorka rodinné konference v následujících dnech ozve. Postupně se tak koordinátorka spojila s Honzovým tátou a jeho stranou rodiny – prarodiči, strýcem a tetou, bratrancem. Dále se setkala i s rodinou ze strany matky – babičkou a jejím partnerem, strýcem a jeho přítelkyní. Všichni pozvání přijali a přislíbili účast. Jednalo se celkem o 11 osob.

Koordinátorka v průběhu přípravy rodinné konference rozkryla komplikované rodinné vztahy mezi babičkou ze strany otce a její snachou – manželkou strýce. Zpočátku, se obě dámy nechtěly zúčastnit žádného setkání, kde by se mohly potkat. O to větším překvapením pro koordinátorku bylo, když ji v rámci finální domluvy termínu rodinné konference obě ženy oznámily, že na konferenci přijedou obě dokonce společným autem.  V průběhu přípravy rodinné konference se koordinátorka dozvídala i o velkých obavách matky Honzy z konfliktu se svou matkou, Honzovou babičkou. Na otázku koordinátorky, co může udělat pro to, aby se na rodinné konferenci cítila bezpečně, odpověděla, že by byla ráda, aby její matka na setkání nezvyšovala hlas. Koordinátorka s babičkou tuto prosbu projednala a ta slíbila, že se pokusí udělat vše proto, aby dokázala jednat klidně. Toto pravidlo si následně rodina připojila i k dalším pravidlům rodinné konference – nikdo z účastníků rodinné konference nebude zvyšovat hlas nebo křičet.

Zahájení rodinné konference proběhlo představením všech účastníků. Přítomný byl samozřejmě i Honza, ale z pracovních důvodů se omluvil otec Honzy a jeho strýc z matčiny strany. Dále úvodní fáze pokračovala krátkým shrnutím pracovnice OSPOD, která zmínila, že pokud rodina nevytvoří bezpečný plán, který by odpovídal na její otázku, bude muset zvážit návrh na umístění Honzy do dětského domova. Koordinátorka znovu zrekapitulovala pravidla a průběh setkání, otázku rodinné konference a formu, jakou by měla rodina odpověď zpracovat a vytvořit tak Plán rodiny. Poté se koordinátorka společně s pracovnicí OSPOD přesunuly do jiné místnosti a nechaly rodinu jednat.

V průběhu soukromého času rodiny si koordinátorka například všimla, že matka z místnosti několikrát odešla a zase se vrátila. Nicméně zhruba po hodině a půl přišla Honzova teta a oznámila koordinátorce, že plán je hotový. V plánu rodina popsala, že do doby, než se stabilizuje situace ohledně bydlení Honzovy matky, bude Honza bydlet u strýce a tety z otcovy strany. Strýc mu zařídí přestup do školy, volný čas Honzy o víkendu částečně obstarají prarodiče nebo bratranec. Plán se dotýkal i finančního zajištění Honzy a popisoval postup, jakým budou rodiče Honzy strýcovi přispívat. Současně plán popisoval i domluvu na kontaktech Honzy s matkou i bratrem. Některé body plánu bylo sice nutné více specifikovat, což rodina udělala  prostřednictvím odpovědí na otázky koordinátorky. Na závěr rodina stvrdila plán svými podpisy. V této podobě byl plán předán pracovnici OSPOD, která plán schválila a současně si domluvila další konzultaci s Honzovým strýcem a jeho manželkou, z důvodu dořešení potřebných formalit.

Tímto setkáním byl celý proces rodinné konference ukončen. Dle zpětné vazby rodiny, bylo setkání přínosem a někteří účastníci se dokonce podivovali nad relativně klidným průběhem a schopností dohodnout se.