Modelový příběh z rodinných konferencí

Zpět

Do Laty se ozvala sociální pracovnice, která žádala o uspořádání rodinné konference pro jedenáctiletého Honzu.

Honza byl několikrát hospitalizovaný na psychiatrii. Jeho propuštění mělo proběhnout zhruba do šesti týdnů. Podle slov pracovnice Honzova matka obtížně zvládala jeho specifické výchovné problémy, často docházelo ke konfliktům Honzy s jeho starším bratrem a rodina neměla stabilně zajištěné bydlení. Pokud by se situace v rodině nezměnila, sociální pracovnice by zvažovala umístění Honzy do ústavní péče.

Proč se v tomto případě hodí rodinná  konference? V rodině Honzy byla možnost zapojit do pomoci širší rodinu a maminka s uspořádáním rodinné konference souhlasila. Hlavní otázka rodinné konference zněla „Jak rodina zajistí péči o Honzu po jeho propuštění z psychiatrie?“

Celou konferenci svolává koordinátor/ka rodinných konferencí. Zavolá mamince a vysvětlí, co rodinná konference obnáší. Během rozhovoru společně hledají další lidi v okolí, kteří mohou při rodinné konferenci pomoci.  Předají si kontakty a začíná příprava setkání.

Všichni pozvání přijali a přislíbili účast. Jednalo se celkem o 11 osob. Na konferenci se sešli táta, matka, partneři, prarodiče, strýcové, teta a bratranec.

Po společném setkání na rodinné konferenci vznikl po hodině a půl plán, který řešil Honzovo bydlení. Bylo naplánováno u jeho strýce a tety z otcovy strany. O volný čas Honzy o víkendu se starali prarodiče nebo bratranec. Plán se dotýkal i finančního zajištění Honzy a popisoval postup, jakým budou rodiče Honzy strýcovi přispívat. Zároveň plán popisoval i domluvu na kontaktech Honzy s matkou i bratrem. Na závěr rodina stvrdila plán svými podpisy.